CADEAU OF KORTING?

LINDA.meer + Iittala Aalto vaas (13x LINDA. + 3x LINDA.loves + vaas) voor €119,20 i.p.v. €289,90.

LINDA.halfjaar abonnement (6 edities) voor € 27 i.p.v. € 44,70.

LINDA.jaar abonnement (12 edities + vakantieboek) voor € 57 i.p.v. € 96,85.